Linotech


Naturligt träskydd!


Vi bygger vår metod på den viktiga och logiska principen att förutsättning för att ge trä en lång livslängd är att hålla fuktighetskvoten under 20% vilket vi vet minskar risken för mikrobiologisk nedbrytning och sprickbildning.

Vi på Linotech vill verka för en hållbar utveckling för impregneringsindustrin genom att ta fram och erbjuda naturliga träskyddsprodukter som kan komplettera och minskar användandet av lösningsmedel och icke nedbrytbara metalloxider. Våra produkter har ett brett användningsområde som sträcker sig från trä till metall.

Linotech det naturliga valet för miljösäker impregnering.

Tryckimpregnerat trä kan vara = Farligt avfall. Läs mer om detta i Kemikalieinspektionens skrift träskyddsbehandlat virke 2005.