Sedan 13 november 2017 är Linotech AB ej längre ett Publikt bolag.

Lionotech har anmält utträde ur Euroclear (fd VPC), som hittills har fört bolagets aktiebok. Bolaget kommer nu självt föra aktieboken. Alla ägarförändringar i Linotech skall anmälas till bolagets mailadress, info@linotech.se.
För att förenkla kommunikationen till aktieägarna, ombedes du som aktieägare att meddela din mailadress till info@linotech.se.
Eventuellt försäljningsintresse anmäles till samma adress.

Styrelsen