FAQ

Vi har här försökt svara på en del frågor som vi fått och som kan vara av allmänt intresse.

Hur kan man förlänga träets livslängd?

- Traditionellt har man använt olika gifter framförallt i form av metalloxider. Gör man träet giftigt vill mikroorganismer inte leva där. Ett annat sätt är att minska förekomsten av fukt och fuktvandring i träet. Mikroorganismerna kräver minst 20% fuktighet i träet för att leva. Med Linogard impregneringen kan man hålla nere fuktigheten och alltså utan gifter förlänga träets livslängd.

Hur kan träet vara formstabilare och spricka mindre?

- Genom att minska fuktvandringen i materialet (genom inoljning av Linogard) minskar risken för formförändringar och sprickbildning.

Vilket underhåll krävs jämfört med vanlig tryckimpregnerad trall/trä?

- Livslängden är inte beroende av underhåll. Men vill man bibehålla det ursprungliga utseendet måste man dock tvätta och åter olja ytan kanske en gång per år. Målar eller behandlar man ytan blir underhållet betydligt enklare och samma som för vilken målad yta som helst.

Vad kan man använda för att göra rent sitt impregnerade virke?

- Normalt underhåll kan man göra med vanlig såpa och vatten. Grövre smuts och fläckar kan man oftast ta bort med koncentrerad såpa eller ett terrass tvättmedel.

Vad händer med färgen på det impregnerade virket när det utsätts för UV strålning?

- Allt virke oavsett vilken impregneringsmetod som används blir grått. Dock tar det längre tid för Linogard impregnerat virke eftersom Linogard på ytan först måste slitas eller brytas ner.

Hur förändras utseendet på Linogard impregnerat virke?

- Utseendet beror på vilket underhåll och behandling man gör. Gör man inget blir ytan mörkgrå tillslut. Vilket många tycker är helt i sin ordning på t.ex. en ute trall. Om ytan målas ,t.ex. ett räcke, krävs inget mer än en tvättning av ytan vid behov för att bibehålla utseendet.

Hur lätt sugs linoljan upp när man stryker på igen?

- Det sugs upp mycket lite olja då ytan redan är mättad en gång och det endast är ytan som åter oljas.

Blir virket mörkare efter återinoljning?

- Tvättar man inte virket innan återinoljning blir det lättare mörkt. Gör man ett underhåll innan håller sig ytan ljusare längre. Allt man oljar in blir med tiden mörkare och det beror på att oljan i sig själv är mörkare. Man bör också komma ihåg att furu virke som utsätts för solljus normalt också grånar.

Vad kan orsakar mögel på en yta?

- Det man normalt först kan se på en ytan är grönmögel som bildas när det finns fukt på en yta under längre tid. Det kan förekomma på allt från plåt till trä. Svartmögel ser man vanligast på trä som svarta prickar. Den kan finnas latent i eller på virke och eftersom vi inte har något gift i Linogard finns alltid risk för att den kan uppkomma.

Kan man impregnera genom stolpar som är 70×70 alt. 95×95?

-Ja, men inte med den metod vi idag använder. Det är splintveden som blir impregnerad precis som vid vanlig impregnering.

Hur skall man resonera när man jämför linoljeimpregnerad furu med lärkträ?

- Vi vet att lärk har stor del kärna vilket ökar hållbarheten men den klarar sig inte bättre än vanlig furukärna. Tillgängliga rapporter visar på att all impregnerat trä, även linoljeimpregnerat, klarar sig betydligt bättre än lärk.

Vad händer när man målar på Linogard tryckt virke?

- Inget mer än att man får en mycket stabil grund att måla på. I alla vanliga färgsystem som finns ingår någon typ av grund oljning. Att måla med linoljefärg går givetvis mycket bra.