TEKNIK


Linotech är ett företag som håller på med utveckling av moderna metoder för träskydd utan att belasta miljön runt omkring oss.

Vi vill verka för att minska de stora saneringskostnaderna som samhället har för sanering av impregneringsverk som använt eller använder metalloxider och kreosot som impregneringsmedel.