MILJÖ

VÅR MILJÖPOLICY

Vår miljö och hur vi påverkar den är viktiga
områden för oss.

MILJÖEGENSKAPER HOS LINOGARD

MILJÖVÄNLIG IMPREGNERINGS METOD

Linotech-metoden är en icke toxisk metod. Ingen risk för giftutsläpp eller att tungmetaller som krom, koppar eller arsenik kommer ut i grundvatten och mark. Ej heller någon stenkolsbaserad kreosot.

I processen används LINOGARD. En renad linolja där vi tagit bort de ämnen som gör att vanlig linolja har svårt att tränga in i träet och har svårt att torka. Dessutom har försök visat att LINOGARD har mycket bra motståndskraft mot angrepp från mikroorganismer utan att använda gifter.