PRODUKTER

Måste impregnerat trä vara Farligt Avfall?

För något år sedan lade vi fast en långsiktig strategi vilken redan förverkligats i sina första steg. Med giftfri teknik kan vi åstadkomma lika bra eller bättre impregnering än vad våra konkurrenter klarar med de mycket giftiga metalloxiderna.

Allergi- och mögelproblem kan minimeras med helt naturliga metoder. Det är framtiden.

Tiden talar för oss. Svensk och nordisk byggmarknad växer starkt. Miljömedvetenhet och lagstiftning går i den riktning inom vilken vi arbetar. Arkitekter, byggherrar och slutkunder kräver i allt mer större omfattning användandet av naturliga och mindre giftiga material.

Dagens tryckimpregnerade produkter inte lika bra som förr.

En undersökning som genomförts hösten 2005 av Svenska Träskyddsföreningen och SP visar att mer än 90% av icke NTR märkta gröna tryckimpregnerade produkter på marknaden är av mycket undermålig dålig kvalitet. Mer parten av dessa är importerade.