LINOTECH-METODEN

För att tryckimpregnera trä med linolja krävs både en särskild sorts linolja (Linogard) och en särskild metod (Linotech-metoden).
Linotech-metoden är utvecklad för att minska tröskeln för impregneringsföretag att konvertera sina anläggningar till en miljövänlig impregneringsmetod. Linotech hjälper kunderna till så låga konverteringskostnader som möjligt. I hög utsträckning kan stora delar av kundens anläggning återanvändas.

Linotech-metoden bygger på en kombination av Linogard och en vidareutveckling av befintlig tryckimpregneringsteknik. Metoden tillåter varierande grader av inträngning i träet för olika behov och ändamål. Metoden medger bl a att både splint- och kärnved impregneras i furu, vilket inte varit möjligt med traditionell impregnering. Mycket goda resultat har också uppnåtts vid försök att tryckimpregnera gran.

Linotech-metoden är en unik kombination av tryck, värme och vakuum som gör det möjligt att tryckimpregnera de flesta träslag.
Denna funktionalitet är patenterad och skapar en flexibilitet där en och samma anläggning kan användas för flera olika typer av Linogard impregnering.

Metoden har också visat sig ha positiva effekter på träets hållfasthet vid vissa upptagningsnivåer. Detta har visats vid Luleå Tekniska Universitet. Teststavar som behandlats med metoden har rötskyddstestats under kontrollerade former under 5 år på Sveriges Lantbruksuniversitets provfält i Simlångsdalen och är under 9 år exponerade i tropiskt klimat i accelererade svampkällare på Ulltuna.

Testerna med Linogard har visat att man med ett helt giftfri metod kan skydda trä från nedbrytning lika bra som med giftimpregnering.

Varför bör kunderna välja Linotech-metoden?

En anläggning kan bestå av följande komponenter:

Kunden kan återanvända befintlig autoklav, värmetankar och lagertank vilket sänker kostnaderna för en ombyggation. Detta skall jämföras med kostnaden för att sätta upp en ny anläggning med annan impregneringsmetod.

Linotech hjälper kunden att konvertera sin anläggning. Denna hjälp kan inkludera projektering samt stöd vid upphandling och installation. Service kan förmedlas av Linotech vid behov.